30 thg 9, 2009

Danh Sach Thanh Vien Ban Bao Tro

DANH SÁCH BAN HỖ TRỢ

http://bbtgdptkh.blogspot.com/


 

STT 

Tên 

Điện thoại 

E-mail 

1 

Chị Châu 

0986446884 

Lucbinh_thoau@yahoo.com 

2 

Chị Ý 

0907183218 

Phonglanda32@yahoo.com

3 

Anh Toán  

0903345641 

Giactinh2000@yahoo.com 

4 

Anh Chín 

0988614399 

Friendlysmile9@gmail.com 

5 

Anh Thanh 

0935191093

Dinhthanhbecas@gmail.com

6 

Anh Hướng 

0976102372 

Mylove6852@yahoo.com 

7 

Anh Thành 

01225959059 

 

8 

Anh Quang 

0908466865 

Thienduongmongmanh8740@yahoo.com 

9 

Anh Khải 

0984536365 

Tranthienkhai2001@yahoo.com 

10 

Anh Quý 

0937170240 

Nhon_quy123@yahoo.com 

11 

Anh Huệ 

01679851380 

Nguoivodanh_tqh@yahoo.com 

12 

Anh Nhựt 

01699144562 

Vannhat50@yahoo.com 

13 

Anh Hiệp 

0919034574 

Nguyenhoaxuanhiep@gmail.com 

14 

Anh Mỹ

0908154070

Nguyenvanmy83@gmail.com

15 

Chị Phương

01672933699

Cobebuongbinh_20152001@yahoo.com

16 

Chị Huệ

0983870872

Kimhue_dongdao@yahoo.com

17 

   

18 

   

19 

   

Anh chị nào chưa có tên xin vui long báo với ban lien lạc để bổ sung! Xin cám ơn

Không có nhận xét nào: