23 thg 9, 2009

thong bao

than moi tat ca thanh vien BBT sang chu nhat vao luc 8h ngay
04/10/2009 tai cong vien HOANG VAN THU. chung ta se hop lan thu nhat
cua nam thu 2. buoi hop thanh cong va co nhieu van de can chuan bi.
mong cac thanh vien den dong du va dung gio. than ai.
duong van chin

Không có nhận xét nào: