THÔNG BÁO

THÔNG BÁO HỌP:
THÂN MỜI ANH CHỊ E BHT ĐẾN DỰ BUỔI HỌP KHẨN CẤP_ TRAO ĐỔI_ BÀN VỀ VẤN ĐỀ THIẾT LẬP BAN QUẢN TRỊ CHO WEBSITE MỚI _ CŨNG NHƯ MỞ RỘNG VÒNG TAY TÌNH GẮN BÓ GIỮA CÁC ANH CHỊ EM TRONG BHT VÀ CÁC NHÀ MẠNH THƯỜNG QUÂN. ĐÚNG 18H30 11/06/2010
ĐỊA ĐIỂM; nhà anh Toán_71B duong Lien khu 1.6 Quan Binh Tan.
ANH CHỊ EM NÀO KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐI- VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI ANH KHẢI : 0984536365.
RẤT MONG ANH CHỊ ĐẾN ĐÚNG GIỜ ĐỂ NHỮNG NGƯỜI Ở XA CÓ NHIỀU TIME CHIA SẼ NHIỀU HƠN

CUỘC HỌP THÁNG SAU SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 04/07/2010. VÀO LÚC 8H00 taïi Chuøa Nhö Thò Thaát .
CHÚC ANH CHỊ EM SỨC KHỎE, TINH TẤN, LÀM VIỆC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO!
CHÀO THÂN ÁI. ADMIN: A CHÍN.