30 thg 9, 2009

Danh Sach Thanh Vien Ban Bao Tro

DANH SÁCH BAN HỖ TRỢ

http://bbtgdptkh.blogspot.com/


 

STT 

Tên 

Điện thoại 

E-mail 

1 

Chị Châu 

0986446884 

Lucbinh_thoau@yahoo.com 

2 

Chị Ý 

0907183218 

Phonglanda32@yahoo.com

3 

Anh Toán  

0903345641 

Giactinh2000@yahoo.com 

4 

Anh Chín 

0988614399 

Friendlysmile9@gmail.com 

5 

Anh Thanh 

0935191093

Dinhthanhbecas@gmail.com

6 

Anh Hướng 

0976102372 

Mylove6852@yahoo.com 

7 

Anh Thành 

01225959059 

 

8 

Anh Quang 

0908466865 

Thienduongmongmanh8740@yahoo.com 

9 

Anh Khải 

0984536365 

Tranthienkhai2001@yahoo.com 

10 

Anh Quý 

0937170240 

Nhon_quy123@yahoo.com 

11 

Anh Huệ 

01679851380 

Nguoivodanh_tqh@yahoo.com 

12 

Anh Nhựt 

01699144562 

Vannhat50@yahoo.com 

13 

Anh Hiệp 

0919034574 

Nguyenhoaxuanhiep@gmail.com 

14 

Anh Mỹ

0908154070

Nguyenvanmy83@gmail.com

15 

Chị Phương

01672933699

Cobebuongbinh_20152001@yahoo.com

16 

Chị Huệ

0983870872

Kimhue_dongdao@yahoo.com

17 

   

18 

   

19 

   

Anh chị nào chưa có tên xin vui long báo với ban lien lạc để bổ sung! Xin cám ơn

23 thg 9, 2009

thong bao

than moi tat ca thanh vien BBT sang chu nhat vao luc 8h ngay
04/10/2009 tai cong vien HOANG VAN THU. chung ta se hop lan thu nhat
cua nam thu 2. buoi hop thanh cong va co nhieu van de can chuan bi.
mong cac thanh vien den dong du va dung gio. than ai.
duong van chin