12 thg 6, 2010

Huong dan dang hinh anh cho blog 

Buoc 1: vao muc dang bai moi

Buoc 2 : viet loi binh cho tam hinh

Buoc 3: nhap vao


 

chon hinh trong may > post len


Sau khi post han se vo trong cai khung nhu hinh ben duoi. Nhung no chua len blog
 

Sau do click ok. Khi do tam hinh do se xuat hien trong khung dang bai. Tuc la no se co trong blog sau khi ta "xuat ban bai dang"


Thuc hien nhu vay cho cac tam tiep theo. Nhu vay cu moil an ok la se vao 1 tam. ok nhieu lan se vao nhieu tam. Tuy vao tam duoc chon de post len.Roi chon tiep

Roi ok tiepNhu vay cho den khi ket thuc bai dang roi bam nut "Xuat ban bai dang"


link lien ket album hinh anh trong blog chinh cua Ban Ho tro 


 

Không có nhận xét nào: