4 thg 11, 2009

XIN LỖI BẠN THƠ

XIN LỖI BẠN THƠ

Xin lỗi nhé bạn thơ thương thương nhớ!

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại thơ

Thơ đừng buồn, thơ đừng khóc nghe thơ.

Thơ đừng giận rằng tôi thường xao lãng.

Xin lỗi nhé! à,không xin lỗi nữa.

Thơ biết không,tôi cũng chẳng vui gì.

Tôi bảo mình :"chẳng phiền não làm chi?"

Nhưng đầu óc... chẳng tuân tôi chi cả.

Có những lúc buồn phiền,tôi hỏi lá...

Cứ đăm chiêu ,tôi ngước hỏi khung trời...

Rồi nhìn mình,tôi vẫn cứ là tôi.

Tôi muốn say nhưng cứ hoài vẫn tỉnh.

Thôi được rồi,"Chú Vô Minh " lừa phỉnh.

Mở ra đi sự thật của cuộc đời.

tác giả: Phạm Nhơn Quý

Không có nhận xét nào: