31 thg 5, 2010

Chương trình văn nghệ hoành tráng biểu diễn tại huyện Hàm Tân cúng dường ngày Phật Đản Sinh PL: 2554 - DL: 2010 (click vao day)

Hòa chung niềm vui - phấn khởi cùng toàn thể Phật giáo đồ trên khắp Năm Châu - Bốn Biển. Ban Đại Diện GĐPT huyện Hàm Tân - Bình Thuận, thực hiện một chương trình văn nghệ hoành tráng, biểu diễn tại hai địa điểm trong huyện Hàm Tân, nhằm mục đích cúng dường ngày Phật Đản Sinh PL: 2554 - DL: 2010

Không có nhận xét nào: